Malowanie ogniochronne

Malowanie pęczniejącymi farbami ogniochronnymi, malowanie ogniochronne – charakterystyka

W obiektach, w których wymagania techniczne narzucają parametry nośności ogniowej R dla elementów konstrukcyjnych budynków, jedną z metod nadania wymaganej nośności jest stosowanie farb ogniochronnych. Farby pęczniejące działają na zasadzie zwiększenia swojej objętości wraz z przyrostem temperatury. Tworząc powłokę izolacyjną opóźniają nagrzewanie się elementów. Systemy farb pęczniejących składają się z reguły z trzech składowych:

 • warstwa podkładowa (tzw. grunt) zwiększająca przyczepność właściwej powłoki ogniochronnej
 • warstwa właściwej powłoki pęczniejącej
 • warstwa nawierzchniowa zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi oraz nadająca pożądany kolor i estetykę

Malowanie ogniochronnymi farbami pęczniejącymi to rozwiązanie mające kilka podstawowych zalet. Należą do nich:

 • wysoka estetyka
 • łatwość aplikacji
 • szybkość aplikacji
 • łatwa kontrola poprawności wykonanych prac

Niestety systemy ogniochronnych farb pęczniejących mają swoje ograniczenia, do których należą:

 • wąski zakres odporności ogniowych dla elementów o niewielkiej masywności R15 do R60, co w czasach “odchudzania” konstrukcji ma duże znaczenie
 • brak możliwości stosowania systemów przy elementach o przekrojach z niskim współczynnikiem masywności U/A i jednoczesnym wymaganiu klasy odporności większej jak R60
 • ograniczenia w stosowaniu jedynie wewnątrz budynków – kategoria użytkowania typu Y, Z1, Z2
 • duże wartości minimalnych grubości powłoki ogniochronnej dla elementów o klasach odporności wyższych jak R60, co ma wpływ na czas prowadzenia prac
 • bardzo ograniczony zakres stosowania w klasie odporności co najmniej R120 – większość systemów można stosować tylko dla bardzo masywnych przekrojów

Malowanie farbami pęczniejącymi sprawdzi się jako zabezpieczenie ogniochronne elementów stalowych wewnątrz budynków, gdzie występują pożary wg tzw. krzywej standardowej (celulozowej) przy wymaganiu wysokiej estetyki.